Σπίτι Легализация

Newsflash

(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)

Joomla! makes it easy to launch a Web site of any kind. Whether you want a brochure site or you are building a large online community, Joomla! allows you to deploy a new site in minutes and add extra functionality as you need it. The hundreds of available Extensions will help to expand your site and allow you to deliver new services that extend your reach into the Internet.

Легализация
I installed with my own language, but the Back-end is still in English PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την 73CDensBJfJum2sa   
Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2008 17:18
(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)

A lot of different languages are available for the Back-end, but by default this language may not be installed. If you want a translated Back-end, get your language pack and install it using the Extension Installer. After this, go to the Extensions Menu, select Language Manager and make your language the default one. Your Back-end will be translated immediately.

Users who have access rights to the Back-end may choose the language they prefer in their Personal Details parameters. This is of also true for the Front-end language.

A good place to find where to download your languages and localised versions of Joomla! is Translations for Joomla! on JED.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2008 17:18
 
Does the PDF icon render pictures and special characters? PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την 73CDensBJfJum2sa   
Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2008 17:14
(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)
Yes! Prior to Joomla! 1.5, only the text values of an Article and only for ISO-8859-1 encoding was allowed in the PDF rendition. With the new PDF library in place, the complete Article including images is rendered and applied to the PDF. The PDF generator also handles the UTF-8 texts and can handle any character sets from any language. The appropriate fonts must be installed but this is done automatically during a language pack installation.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2008 17:14
 
What is the purpose of the collation selection in the installation screen? PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την 73CDensBJfJum2sa   
Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2008 03:11
(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)
The collation option determines the way ordering in the database is done. In languages that use special characters, for instance the German umlaut, the database collation determines the sorting order. If you don't know which collation you need, select the "utf8_general_ci" as most languages use this. The other collations listed are exceptions in regards to the general collation. If your language is not listed in the list of collations it most likely means that "utf8_general_ci is suitable.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 11 Αύγουστος 2008 03:11
 
How do I localise Joomla! to my language? PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την 73CDensBJfJum2sa   
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2008 14:06
(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)

General

In Joomla! 1.5 all User interfaces can be localised. This includes the installation, the Back-end Control Panel and the Front-end Site.

The core release of Joomla! 1.5 is shipped with multiple language choices in the installation but, other than English (the default), languages for the Site and Administration interfaces need to be added after installation. Links to such language packs exist below.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2008 14:06
Περισσότερα...