Σπίτι За нас Мисия

Newsflash

(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)

Joomla! makes it easy to launch a Web site of any kind. Whether you want a brochure site or you are building a large online community, Joomla! allows you to deploy a new site in minutes and add extra functionality as you need it. The hundreds of available Extensions will help to expand your site and allow you to deliver new services that extend your reach into the Internet.

Мисия
Мисия PDF Εκτύπωση E-mail
(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)

"Образованието е прозорец към света."

Вечният стремеж на човечеството към развитие и усъвършенстване на познанието за социалната културна и природна обкръжаваща действотелност е основният двигател на прогреса в световен мащаб. Нашата цел е да помогнем на всички онези, които искат чрез добро образование да постигнат желанията и стремежите в живота си и да се реализират успешно на пазара на труда.

Базирайки се на добрите практики, ние бихме желали да подобрим качеството на предлаганите от нас услуги, да разширим обхвата на консултантската ни дейност и да я насочим изцяло в полза на нашите клиенти и онези, които имат нужда от квалифицирана помощ. Изучаването, усвояването и комуникацията на чужди езици е свързващото звено между хората в различни държави, независимо от техния пол, етническа принадлежност и цвят на кожата. Дългогодишният ни опит и постигнатите резултати в сферата на образованието, легализацията на документи, административно-правни процедури, признаване на документи в различни държави и не на последно място преводаческите ни услуги ни карат да вярваме, че изпълняваме мисията на нашата компания.