Σπίτι За нас История

Newsflash

(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)

Joomla! makes it easy to launch a Web site of any kind. Whether you want a brochure site or you are building a large online community, Joomla! allows you to deploy a new site in minutes and add extra functionality as you need it. The hundreds of available Extensions will help to expand your site and allow you to deliver new services that extend your reach into the Internet.

История
История PDF Εκτύπωση E-mail
(Δεν υπάρχει μετάφραση για αυτό το έγγραφο.)

Джулия Ко ЕООД започва своята дейност през септември 1998г. под юридическата форма на едноличен търговец, която е пререгистрирана по търговския закон през 2001г. като дружество с ограничена отговорност. Първият договор на фирмата с Консулски отдел на МВнР за извършване на официални преводи и услуги по легализация на документи е сключен на 05 ноември 1998г., преподписан е за Джулия Ко ЕООД на 14 май 2003г. под № 664/95-00-150/2001. Основателят на фирмата е Юлия Тодорова.

Всяко начало е трудно, но желанието ни за развитие и утвърждаване на пазара е водещото в нашата работна мисия. През 1999г. за първи път започнахме да развиваме консултантски услуги в сферата на образованието. Нашата помощ от тогава е била оценена от много хора, които са търсили начини да продължът образованието си в чужбина. Основната ни цел и водещата ни мисъл винаги е била да се съобразим със специфичните особености и желания на всеки един от нашите клиенти и да намерим най-верният път за осъществяването на техните цели и стремежи, да ги насочваме в правилната посока за усъвършенстването на техните езикови умения и за придобиване на езикови сертификати. През всички тези години на пазара ние успяхме да утвърдим и продължаваме да развиваме основните си принципи на работа – толерантност и корекност в обслужването, компетентност, качество и лоялност към нашите партньори и клиенти.